7 December 2022
Jak pozyskać klientów dla kancelarii adwokackiej w Internecie, bez naruszania Kodeksu Etyki Adwokackiej - Case Study

Czy adwokat lub radca prawny może reklamować świadczone przez siebie usługi? Zgodnie z obiegową opinią – nie, a to z uwagi na bardzo restrykcyjne regulacje Kodeksu Etyki Adwokackiej. Marketing w Kancelarii Adwokackiej nie jest jednak niemożliwy, co udowadniamy działaniami podejmowanymi w naszej Agencji na rzecz korzystających z naszych usług adwokatów. Zgodnie z wspomnianym Kodeksem Etyki […]

Read More
9 June 2022
How to Rank Higher in Google - A Quick 101 Guide
Read More

Write to us


Web 2 Business logo header
©2023 Web2Business | Privacy policy and cookies
envelope